รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการวรพร กาญจนะวงศ์


นพรัตน์ พรหมจรรย์


อาริษา ชื่นคลัง

สาระน่ารู้งานกงสุล

โดยคุณ วรพร กาญจนะวงศ์, นพรัตน์ พรหมจรรย์, อาริษา ชื่นคลัง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านกงสุลของกระทรวงฯ เช่น การให้บริการด้านกงสุลและการดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

วัน หัวข้อ
2013-04-16บทความเรื่อง"แต่งงานผ่านบริษัท"
2013-03-26เยี่ยมนักโทษหญิงไทยคดียาเสพติด และโทษอื่นๆ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-02-12ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเพื่อนคนไทยระวังกลุ่มมิจฉาชีพในเยอรมนี ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-02-05หญิงไทยถูกจับกุมที่ท่าอากาศยานดูไบ ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติด ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-29แนวทางการลดจำนวนและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องหาบราซิล ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-22ปัญหาแรงงานไทยในคาซัคสถาน ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-15การแจ้งเตือนหญิงไทยที่ประสงค์จะไปทำงานพิเศษที่อินโดนีเซีย ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-08ตำรวจมาเลเซียจับคนไทย 5 คน ข้อหาตราประทับเข้าเมืองปลอม ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์
2013-01-01คนไทยถูกจับกุมข้อหาขนยาเสพติดที่ท่าอากาศยานนครโฮจิมินทร์ ฯลฯ ดำเนินรายการโดยคุณกิตติพงศ์ บรรลือสินธุ์