รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-04-10Generation gap/ ปัญหา OPD โรคท้าทายต่อต้านในวัยรุ่น
2017-04-07พิพิธภัณฑ์เมืองพิจิตร/ ไทยเป็นฟิลแลนด์ตะวันออก
2017-04-06ประเทศที่มองโลกในแง่ดี/ การมองโลกในแง่ดี คนที่มีความสุข คือ คนที่มีความหวังเต็มเปี่ยม
2017-04-05ลดช่องว่างพ่อแม่ลูกด้วยการเป็นโค้ช/ อย.เตือน อย่าเขื่ออาหารเสริมเพ่ิมความสูง
2017-04-04ระบบพยากรณ์น้ำท่วมจาก 3 สาว มจธ./ ผุด "วังเด็ก" ช่วยชุมชนน่าน
2017-04-03ชาวมละบริคนแรกของโลกที่เรียนจบปริญญาตรี(มสธ.)/ 10 อันดับสาขาปริญญาตรี ที่นายจ้างต้องการมากที่สุดในปี 2017
2017-03-31ราชบัณฑิตแนะฟื้น คัด-เขียนไทย/ ประกาศยกเลิกการโกนผมและการไว้ทุกข์
2017-03-30ทันตแพทย์ต้นแบบ ด้านการต่างประเทศของประชาชน
2017-03-29การสร้างองค์ความรู้ เสพติดแมทแอมเฟตามีน ทักษะสังคมเพื่อลดอันตราย