รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-10-31คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตอนที่ 3
2017-10-30คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตอนที่ 2
2017-10-27การแสดงมหรสพสมโภชในงานพระราชพิธีพระบรมศพฯ/ พระเมรุมาศและอาคารประกอบ
2017-10-26หนึ่งเดียวในโลกกับ "บัลเล่ต์มโนราห์"/ พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี
2017-10-258 โครงการอาชีพพระราชทาน (ต่อ)/ เพลงโศกประจำชาติ/ การแต่งกายไว้ทุกข์ตลอดเดือนตุลาคม2560
2017-10-24คำศัพท์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตอนที่ 1
2017-10-23"จันทร์หอม" มหัศจรรย์ 1 ใน 4 ไม้มงคลชั้นสูงงานพระราชพิธี
2017-10-20พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และการออกพระเมรุมาศ
2017-10-19กาแฟจากน้ำพระราชหฤทัย/ ต้นกาแฟประวัติศาสตร์/ โครงการหลวง