รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-01-0310 สิ่งที่ควรเริ่มต้นทำในปีใหม่นี้ให้รุ่งตลอดปี ดีตลอดชาติ
2020-01-01สุขภาพกับโภชนาการ
2019-12-27ขยะ : สำคัญที่การจัดการเพื่อให้ได้ทั้งการกำจัดและพลังงาน
2019-12-25เหตุผลที่ภาระหมดไฟมักมาในช่วงปลายปี
2019-12-208 ข้อควรระวังเมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตอนที่ 2
2019-12-18เครื่องต้นแบบ PM Cleaner แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
2019-12-138 ข้อควรรู้เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตอนที่ 1
2019-12-11วันสิทธิมนุษยชนโลก
2019-12-06ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ กับสไตล์การทำงานในอนาคต ตอนที่ 2