รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-12-14แนวคิดของโธมัสทั้งสาม กับอาหารเช้าของชาวบริติช
2018-12-13อุ่นไอรักส่งท้ายปีเก่ารับสุขปีใหม่ 2562
2018-12-12กฎหมายลิขสิทธิ์ EU/ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพาสปอร์ตอายุ 6 เดือน
2018-12-11วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
2018-12-10วันสำคัญ 10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ/ ดาวเทียมไทยโชต
2018-12-07อาณาจักรยานมายาในผืนป่ากัวเตมาลา/ รู้จักอาณาจักรมาชูปิกชู
2018-12-06วิทยาศาสตร์แห่ง Binge Watching
2018-12-04วันสิ่งแวดล้อมไทย
2018-12-03Rooftop ดีอย่างไร/ แนะนำสถานที่ดาดฟ้าบรรยากาศดี