รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-11-2210 อันดับแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของไทย ตอนที่ 3
2019-11-20Lifelong Learning สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ (ตอนที่ 2)
2019-11-1510 อันดับแหล่งเรียนรู้ยอดกนิยมของไทย ตอนที่ 2
2019-11-13Lifelong Learning สู่การขับเคลื่อนเสรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ตอนที่ 1
2019-11-08ลอยกระทงรักษ์โลก
2019-11-06The Winner Effect การทำลายสถิติครั้งที่หนึ่ง นำไปสู่ชัยชนะครั้งที่ร้อย
2019-11-0110 อันดับแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของไทย ตอนที่ 1
2019-10-30Cyberstalkimg การสอดแนมบนโลกออนไลน์กับนโยบายความเป็นส่วนตัว
2019-10-25เซี่ยงไฮ้กับ 5 สถานที่ที่จะทำให้คุณอยากเที่ยวจีนมากยิ่งขึ้น