รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-08-01ศิลปะแห่งการงดเหล้าเข้าพรรษา
2018-07-31รางวัลแห่งความสำเร็จกับภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง จ.เชียงราย
2018-07-30ไหว้พระนอน 10 วัด ทำบุญเสริมมงคล วัดเก่าแก่โบราณ
2018-07-27- เครื่องสำอางดึกดำบรรพ์ในอียิปต์โบราณ - สุภาษิตภาษาอังกฤษเพื่อการกินบุฟเฟต์
2018-07-26ปัญหาสร้างโอกาส / จิตแพทย์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Ooca
2018-07-246 วิธีช่วยคนขี้หลงขี้ลืม / สัญญาณเตือนเพื่อคอยดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
2018-07-23สิ่งดีดี้าเราตื่นเช้า ตั้งเป้าหมาย แล้วทำให้สำเร็จ
2018-07-20วันเวลาทางการแพทย์"หลายวัน"ของหมอและตนไข้ ไม่ตรงกัน