รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-03-29กำเนิดรถไฟสายอีสาน ตอนจบ / อำลารายการ
2019-03-28สัมภาษณ์คณะครูและนักมวย โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในแอฟริกา
2019-03-27House Museum ประวัติศาสตร์ความทรงจำจากบ้านสู่พิพิธภัณฑ์
2019-03-265 เทคโนโลยีที่จะมาเขย่าวงการสุขภาพภายในปี 2020
2019-03-25ทิศทางของ AI ในปี 2019
2019-03-22พริกไทยกับเส้นทางการค้าในยุโรป ตอนจบ / กำเนิดรถไฟสายอีสานกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 1
2019-03-21ลดการกลั่นแกล้งบนโลก Internet / สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ / รายงานคุณภาพอากาศโลก
2019-03-20ก่อนจะเป็นรถด่วนอันตราย / รถไฟในแฮร์รี่ พอตเตอร์ และสมภูมิในสก๊อตแลนด์
2019-03-19"ปักจิตปักใจ" สินค้าโดยคนตาบอด กับโอกาสในการสร้างอาชีพ