รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-02-115 เหตุผลที่ทำให้อเมริกาติดอันดับประเทศที่ค่าเล่าเรียนแพงที่สุดในโลก
2019-02-08น้ำมันในสยาม จากอดีตถึงปัจจุบัน ตอนที่ 2/ ย้อนอดีตรถไฟไทย/ แนะนำหนังสือแปล
2019-02-06ถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาหมอกควันและมลพิษในต่างประเทศ
2019-02-0510 สิ่งที่ต้องทำวันตรุษจีน/ อั่งเปา และแต๊ะเอียต่างกันอย่างไร
2019-02-04ของไหว้ตรุษจีน 2562 มีอะไรบ้าง
2019-02-01หนังสือน่าอ่านแห่งปี 2018/ น้ำมันในสยามจากอดีตถึงปัจจุบัน
2019-01-31ข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่/ 5 ของขวัญล้ำค่าสำหรับปีใหม่
2019-01-30สำรว 8 อาชีพมาแรงในอนาคต/ อาชีพที่จะมาแรงในอีก 10 ปี ข้างหน้า
2019-01-2925 วัดทั่วไทย แก้ปีชง 2562 ไหว้พระทำบุญ ตอนที่ 2