รับฟังรายการสด
รอบรั้วบัวแก้วรอบรั้วบัวแก้ว
22:00-22:30 น.

รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-01-2810 ต้นไม้ฟอกอาหาร ช่วยดูดซับสารพิษ
2020-01-24ส่งเสริมการอ่านด้วยแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต"
2020-01-23เมื่อไอดอลเด็กๆ มาจาก Youtube
2020-01-22Dare to Dream เมื่อลิเวอร์พูลดึงเวลา กล้าท้าฝัน
2020-01-2110 วิธีออมเงินแบบฉบับเร่งรัดทำไดจริง
2020-01-17ความเชื่อและเคล็ดลับของแต่ละประเทศที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
2020-01-16เทรนอาหารและเครื่องดื่มปี 2020
2020-01-15สำรวจย่านวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2020-01-14ไวน์มะพร้าวอันตรายถึงชีวิต