รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-05-1610 สิ่งที่ต้องเตรียมต้อนรับเปิดเทอม
2018-05-15วันไหว้ครู/ ความหมายวันไหว้ครู/ ความหมายของที่อยู่ในพานดอกไม้ไหว้ครู
2018-05-14วันพืชมงคล 2561
2018-05-11การเก็บภาษีในประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ ของประเทศไทย (ตอนจบ)
2018-05-10การออกกำลังกายคือการบอกรักตัวเอง
2018-05-09คาดการณ์ 10 คณะมาแรงที่เด็กๆ ใฝ่ฝันในปี 2018
2018-05-0810 ทักษะที่คุณควรก้าวผ่านไปให้ได้ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล/ 10 อาชีะที่ประสบปัญหาความเครียดสูงที่สุดในโลก
2018-05-07ดิจิทัล 4.0/ ดิจิทัลไทยแลนด์ยุคดิจิทัล ใครจะมา ใครจะไป แค่ปรับตัวก็อยู่ได้จริงหรือ
2018-05-04การเก็บภาษีในประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ ของประเทศไทย ตอนที่ 2