รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-01-04- ฤดูหนาวมืดเร็วกว่าฤดูอื่น - อาหารเช้าขอชาวกรีก / โรมัน
2019-01-03เด็กเก่งต้องอบรมได้ พร้อมเรียนรู้ 1
2019-01-02ฝุ่น PM 2.5 ภันร้ายทำลายสุขภาพ / วิธีเติมพลังหลังวันหยุดยาว
2019-01-01ส.ค.ส. พระราชทาน 2562
2018-12-319 อาหารโบราณ เมนูหายาก แต่มีในงานอุ่นไอรัก
2018-12-28วิวัฒนาการของแพนเค้กกับประวัติศาสตร์ความอร่อย
2018-12-26ความจำเป็นและความสำคัญของการทำประกันในแบบต่างๆ
2018-12-25การจัดานคริสต์มาสใน กทม.
2018-12-24โลโก้อาเซียน 2562