รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-05-18เทศกาลและที่เที่ยวในต่างประเทศ รู้ไว้ก่อนเที่ยวเมืองนอก
2017-05-1713 วิธีเอาชนะอารมณ์ซึมเศร้า ทำได้ง่ายจนคาดไม่ถึง
2017-05-16เรียนพิเศษทั้งที ต้องรู้วิธีเลือกคอร์ส
2017-05-15การเพิ่มทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
2017-05-12ไฮน์ริช ชลีมานน์ : ผู้ขุดค้นเมืองทรอย
2017-05-11กรุงเทพฯ ปลายทางการท่องเที่ยวอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิก
2017-05-10ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
2017-05-095 เคล็ดลับสำหรับนักศึกษาจบใหม่/ 11 ข้อที่จะทำให้เป็นนักศึกษาฝึกงานที่ดี
2017-05-08มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport