รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-07-20โรคฮิต ชีวิตอนไลน์
2017-07-193 ข้อคิด เพื่อตรวจสอบธุรกิจแชร์ลูกโซ่
2017-07-18เปลี่ยนนิสัยให้ใจเย็นลงด้วย 5 วิธีฝึกความอดทนให้กับตัวเอง
2017-07-17สังเกตอย่างไรว่าตู้ ATM ไร้สกิมเมอร์/ วันงดดื่มสุราแห่งชาติ
2017-07-14แก้งลิ่ง เครื่องดนตรีจากชิ้นส่วนกระดูกมนุษย์
2017-07-13Soy Milk เครื่องดื่มที่อุดมไปด้วยคุณค่าต่างๆ มากมาย
2017-07-1210 สินค้าพื้นบ้านไทยจับใส่ไอเดีย สร้างรายได้และความสุขสู่ชุมชน (ต่อ)
2017-07-11ภาวะขาดธรรมชาติ/ อาหาร 7 ชนิด ช่วยทำความสะอาดหลอดเลือด
2017-07-10กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา/ วันเข้าพรรษา และวันอาสาฬหบูชา