รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-02-06The Ecological Choice ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2020-02-05สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
2020-02-04วิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก
2020-01-31หากสื่อสิ่งพิมพ์ถึงจุดอวสาน บรรณารักษ์ควรทำอย่างไร
2020-01-30โลกร้อนอาจทำให้เราโง่ลง
2020-01-29สัมภาษณ์นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2020-01-2810 ต้นไม้ฟอกอาหาร ช่วยดูดซับสารพิษ
2020-01-24ส่งเสริมการอ่านด้วยแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต"
2020-01-23เมื่อไอดอลเด็กๆ มาจาก Youtube