รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-11-19อาชีพสำหรับลูกเจน Z ไม่ใช่เรื่องง่าย
2018-11-16จากสุราษฎร์ธานีถึงนครศรีธรรมราช กับ ปวศ.ที่ไม่ธรรมดา/ คำว่าชาในหลากหลายภาษา
2018-11-14สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพสามารถไปเช้า-เย็นกลับได้ ตอนที่ 2
2018-11-13อาการ FOBO กลัวพลาดโอกาสที่ดีกว่า
2018-11-129 เทคนิคการพูดหน้ากล้อง ในที่สาธารณะ
2018-11-09จากสุราษฎร์ธานี ถึงนครศรีธรรมราช กับประวัติศาสตร์ที่ไม่ธรรมดา (ต่อ)
2018-11-07สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพไปเช้า-เย็นกลับสบายๆ
2018-11-06เหตุผลของคนที่จะเป็นเพื่อนสนิท
2018-11-05ลักษณะของ บุคคลที่ผู้นำ/ การเป็น Perfectionism มีผลเสียต่อสุขภาพอย่างไร