รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-03-1410 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ตอนที่ 2
2017-03-1310 โรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9
2017-03-1012 ซุปเปอร์บัก เป็นภัยต่อมนุษย์ (ตอนจบ)/ อ่านฉลากอาหารเข้าใจภายใน 30 วินาที ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2017-03-09เด็กไทยแก้มใส สอนเด็ก "ปลูกผัก" กินเอง แก้ปัญหา อ้วน-เตี้ย ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ
2017-03-0837 มรดกโลก เที่ยวกันทั่วอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง
2017-03-075 เรื่องสำคัญ ที่ต้องทำก่อนเดินทางไปเรียต่อต่างประเทศ/ วีซ่านักเรียนอังกฤษ มีกี่รูปแบบ / สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำ เมื่อไปเรียนต่องที่อังกฤษ ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-03-0611 เรื่องน่ารู้ของอาชีพนักการทูต ดำเนินรายการโดยคุณธิดารัตน์ จีรุพันธ์ และคุณอาภร ทิมมานพ
2017-03-0312 ซุปเปอร์บักเป็นภัยต่อมนุษย์ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2017-03-02Wold Wildlife Day ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ