รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-10-05ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับอาเซียน พระราชกรณียกิจเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในภูมิภาค
2017-10-04พระราชกรณียกิจด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
2017-10-0365 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 6
2017-10-0265 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 5
2017-09-29100 ปีธงชาติไทย ตอนที่ 2
2017-09-28ชาวบัวแก้วร่วมจัดกิจกรรม 100 ปี ธงชาติไทย
2017-09-27วันสารทไทย 2560/ วันสารทเดือนสิบ ตอนที่ 2
2017-09-2665 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 4
2017-09-2565 ต้นไม้อันทรงคุณค่า สู่ "รุกข มรดกของแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี" ตอนที่ 3