รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-03-189 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ทั่วโกล ปี 2019
2019-03-155 หนังสือหายากที่หอสมุดแห่งชาติ / พริกไทยกับเส้นทางการค้าในยุโรป
2019-03-14การกินนมให้ถูกวิธี / น้ำตาลกินแค่ไหนไม่เสียสุขภาพ
2019-03-13วันช้างไทย / ไวรัล โมโม่ ชาเลนจ์
2019-03-12แนวคิดเมืองในสวน หรือ A City in a Garden
2019-03-11วิกฤตพลาสติกล้นโลก เมื่อพลาสติกทำร้ายสัตว์ป่า
2019-03-08- วันสตรีสากล - ทำไมกาแฟแต่ละแก้วจึงมีกบิ่นไม่เหมือนกัน
2019-03-07ดื่มนมให้ได้ประโยชน์ / เคล็ดลับการออกกำลังกาย
2019-03-06การปลดล็อคกฎหมายการใช้กัญชาในประเทศไทยและการใช้กัญชาในต่างประเทศ