รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-08-22นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานอันโดดเด่น แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
2018-08-216 นิสัยที่สร้างได้ด้วยตัวเอง
2018-08-20โรคร่าเริง/ การนอนหลับให้มีคุณภาพ
2018-08-17-จากอสูรทะเลสู่หมึกยัดไส้ -พีคในพีค คำฝรั่งแบบไทยๆ (ตอนที่ 1)
2018-08-16Smartphone syndrome/ office life
2018-08-1510 เทคนิคการขับรถปลอดภัยในหน้าฝน
2018-08-14สวนสัตว์ 8 แห่งของไทย
2018-08-13ปิดตำนาน 80 ปี สวนสัตว์ดุสิต
2018-08-10ในยุคก่อนเก่าเกาเหลาไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวไร้เส้น