รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-10-23กือราเซา มนตราสีเทอร์ควอยส์แห่งแคริบเบียน
2019-10-18เด็กรุ่นใหม่ กับวิธีช่วยโลกในแบบ Circular Way
2019-10-11การเปิดประเทศของซาอุดิอาระเบีย/มรดกโลกในซาอุดิอาระเบีย
2019-10-09โบโกตา เมืองหลวงแห่งความเบิกบาน / มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 27
2019-10-04มาปลูกต้นไม้สู้ฝุ่น PM2.5 กัันเถอะ
2019-10-02อันตรายของการทำให้สตอล์กเกอร์ เป็นเรื่องโรแมนติก
2019-09-25บริจาคสเต็มเซลล์ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด
2019-09-2020 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
2019-09-18วิทยาศาสตร์แห่งชานมไข่มุก