รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-09-30Vogue Italia ผุดไอเดียให้เด็ก 2-10 ขวบ จากทั่วโลกวาดรูปปกเล่มล่าสุด
2020-09-29เข้าใจความต่างคน 4 Generation ทลายช่องว่างเพื่อการทำงานที่แฮปปี้
2020-09-25แนวคิดญี่ปุ่น : เลี้ยงลูกแบบการปลูกต้นไม้
2020-09-24ข้อดีและข้อเสียของเกมออนไลน์
2020-09-23นิตยสาร GQ ประกาศจุดยืน ให้ความสำคัญเรื่องความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ
2020-09-22ความฉลาดทางการเงินสร้างได้อย่างไร
2020-09-18บ้านโบราณท่าแร่ มรดกล้ำค่าของจังหวัดสกลนคร
2020-09-17Life Skill Assessment Scale : แนวทางเสริมทักษะชีวิตเด็กด้อยโอกาสในประเทศอินเดีย
2020-09-11เปิดตำนานประเพณี "ไหลเรือไฟ" นครพนม