รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-01-2925 วัดทั่วไทย แก้ปีชง 2562 ไหว้พระทำบุญ ตอนที่ 2
2019-01-2825 วัดทั่วไทย แก้ปีชง 2562 ไหว้พระทำบุญ ตอนที่ 1
2019-01-25งูกับการขับเคลื่อนทางวิวัฒนาการ ตอนที่ 2/ หนังสือน่าอ่านแห่งปี 2018 ตอนที่ 1
2019-01-2410 เรื่อง ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามในปี 2562
2019-01-23ใช้โซเชียลอย่างไรไม่ละเมิดสิทธิเด็ก/ เตือนฝุ่น PM2.5
2019-01-219 วิธีลดปริมาณฝุ่นพิษ PM2.5
2019-01-18มนุษย์กินอะไรบ้างเพื่อสุขภาพในประวัติศาสตร์/ งูกับการขับเคลื่อนทางวิวัฒนาการ ตอนที่ 1
2019-01-17สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการอยู่น่าน 1 ปี
2019-01-16ประวัติและความสำคัญของวันครู