รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-05-11การเก็บภาษีในประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ ของประเทศไทย (ตอนจบ)
2018-05-10การออกกำลังกายคือการบอกรักตัวเอง
2018-05-09คาดการณ์ 10 คณะมาแรงที่เด็กๆ ใฝ่ฝันในปี 2018
2018-05-0810 ทักษะที่คุณควรก้าวผ่านไปให้ได้ เพื่อการทำงานในยุคดิจิทัล/ 10 อาชีะที่ประสบปัญหาความเครียดสูงที่สุดในโลก
2018-05-07ดิจิทัล 4.0/ ดิจิทัลไทยแลนด์ยุคดิจิทัล ใครจะมา ใครจะไป แค่ปรับตัวก็อยู่ได้จริงหรือ
2018-05-04การเก็บภาษีในประวัติศาสตร์สมัยต่างๆ ของประเทศไทย ตอนที่ 2
2018-05-034 หลักสำคัญทำให้เรียนดี/ วิธีเรียนอย่างฉลาด/ 5 ศัพท์ญี่ปุ่นสารพัดประโยชน์/ 10 อันดับมหาวิทยาลัย 2018
2018-05-026 เรื่องควรรู้วิธีดูฉลาก อย. ไม่ตกเป็นเหยื่อยาเถื่อนเครื่องสำอางปลอม
2018-05-01กำจัดยุงลาย บ้านปลอดภัยจากไข้เลือดออก