รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-01-17บิทคอยน์คืออะไร เงินยุคดิจิตอลในโลกออนไลน์ โอกาส หรือความเสี่ยง
2018-01-16วันครู/ครูกับอาจารย์ต่างกันอย่างไร
2018-01-15สิ่งเล็กๆที่สร้างลูก โครงการจาก สสส. ที่ชวนพ่อแม่ใส่ใจพัฒนาการเด็กปฐมวัย
2018-01-12คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2499-2561 / สถานที่จัดงานวันเด็ก
2018-01-11เป็นคนใหม่ที่คูล เฉียบ และเนี้ยบขึ้นได้ง่าย ๆ ด้วยการจัดระเบียบชีวิตดิจิทัล
2018-01-10งานวันเด็ก ที่เที่ยววันเด็ก 2561 สนุกกับกิจกรรมสร้างสรรค์ สุขทั้งครอบครัว
2018-01-09บันได 3 ขั้น เลี้ยงลูกยุคไอที / เทคโนโลยีกับเด็กปฐมวัย
2018-01-0815สิ่งที่ควร ลด ละ เลิก เพื่อสุขภาพที่ดีต้อนรับปีใหม่
2018-01-05- พิธีแต่งงานชาวกัมพูชา - ศาลศีรษะปลาวาฬของแปลกพระราชวังเดิม