รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-07-26MagFish ปลารักษ์โลก
2019-07-24สมุนไพรกับสุขภาพผิว
2019-07-19เคล็ดลับการสร้างความสุขให้แก่ชีวิต / 5 ลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดี
2019-07-17โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในโครเอเชีย ฮังการี เช็ก และ เยอรมัน
2019-07-12อาเซียนลด-เลิกนำเข้าขยะจากต่างประเทศ / การคัดแยกขยะเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
2019-07-10เสริชข้อมูลให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวถูกใจ
2019-07-05ความหมายของธงชาติอาเซียน
2019-07-03สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ MFA Internship Programme ปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ
2019-06-28ส่องนโยบายในการจัดการและลดพลาสติกของต่างชาติ