รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-07-26ปัญหาสร้างโอกาส / จิตแพทย์ผ่านแอฟพลิเคชั่น Ooca
2018-07-246 วิธีช่วยคนขี้หลงขี้ลืม / สัญญาณเตือนเพื่อคอยดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
2018-07-23สิ่งดีดี้าเราตื่นเช้า ตั้งเป้าหมาย แล้วทำให้สำเร็จ
2018-07-20วันเวลาทางการแพทย์"หลายวัน"ของหมอและตนไข้ ไม่ตรงกัน
2018-07-19Why we are angry? วิทยาศาสตร์ของความหัวร้อน
2018-07-18ไขมันทรานส์ คืออะไร อันตรายแค่ไหน
2018-07-174 กฎเหล็ก เรียนไป ทำงานไป / 8 สิ่งที่คนประสบความสำเร็จไม่มีทางทำ
2018-07-16นิทานกลอนสอนใจ "หมูป่าสิบสามตัว"