รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-04-17เรียนรู้เทคนิคเติมพลังบวกให้ชีวิตช่วงหลังสงกรานต์
2018-04-16ประเพณีสงกรานต์ในแต่ละท้องถิ่น
2018-04-13การทำบุญวันสงกรานต์แบบพิธีหลวงและราษฎ์
2018-04-12ประเพณีวันสงกรานต์/ สงกรานต์มีที่ไหนบ้าง/ คุณค่าลแะสาระวันสงกรานต์
2018-04-11นางสงกรานต์ปี 2561/ รวมสถานที่จัดเทศกาลสงกรานต์ทั่วไทย
2018-04-10แนะนำข้อห้ามสงกรานต์ 2561 ปืน-โป๊-แป้ง-กระบะ เล่นยังไงปลอดภัย
2018-04-09วิธีปลุกพลังใจของชีวิต/ 6 สิ่งที่ด็กจบใหม่ควรมี
2018-04-06อะไรคือความลับ/ มัมมี่จากอารยธรรมอียิปต์โบราณมีรอยสัก
2018-04-05สมองใส เตรียมพร้อมเรียนรู้/ เคล็ดลับเรียนคณิตศาสตร์/ เคล็ดลับจำศัพท์/ วิธีสร้างอารมณ์ดี