รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-03-27เราจะรับมือกับความกลัวและวิตกกังวบในช่วง COVID-19 ระบาดได้อย่างไร
2020-03-26COVID-19 กับโลกดิจิทัล
2020-03-25นวัตกรรมหน้ากาก WIN-Masks
2020-03-24สร้างรายได้โดยง่ายแม้ขณะอยู่บ้าน
2020-03-20ภัยเงียบใกล้ตัวในยุคที่เราต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
2020-03-19เลือกเรียนตามความสนใจ สำรวจแนวทางการศึกษาในประเทศต่างๆ
2020-03-17สุขใจ...ไม่คิดสั้น ปัญหาการฆ่าตัวตายในสังคมไทย
2020-03-13ภัยเงียบใกล้ตัว : กระป๋องและพลาสติกใส่อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพ
2020-03-12สำรวจความกลัวและชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล