รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-06-26รู้ไว้ก่อนไปมาเลเซีย
2017-06-23เยือนมัสยิดอันงดงามที่สุดในโลก/ หม้อตาหม้อยาย ตอนที่ 1
2017-06-22ค่านิยม อันทรงคุณค่าฝังลึกในสังคมเอเชีย
2017-06-21ไก่ย่างไม้มะดัน อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ
2017-06-20คนสยามในมาเลเซีย
2017-06-19ทาน "ไข่" ให้พอเหมาะกับวัย ห่างไกลโรค
2017-06-16ความเป็นมาของพาสปอร์ต/ การควบคุมโลกของตะวันตก/ ความจำเป็นในการเดินทาง
2017-06-15สร้างโลกการอ่านห่างไกล "โซเชียลมีเดีย"
2017-06-14การศึกษาไทย : ปัญหาอยู่ไหนกันแน่