รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2020-01-15สำรวจย่านวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2020-01-14ไวน์มะพร้าวอันตรายถึงชีวิต
2020-01-10วันเด็กแห่งชาติ 10 เด็กไทยคนเก่ง ในปี 2019
2020-01-09เคล็ดลับที่ทำให้ปณิธานปีใหม่ไม่ล่ม
2020-01-08รวมสถานที่จัดงานวันเด็ก 2563
2020-01-07ข้อดีของการใช้ถุงผ้า แทนถุงพลาสติก
2020-01-0310 สิ่งที่ควรเริ่มต้นทำในปีใหม่นี้ให้รุ่งตลอดปี ดีตลอดชาติ
2020-01-01สุขภาพกับโภชนาการ
2019-12-27ขยะ : สำคัญที่การจัดการเพื่อให้ได้ทั้งการกำจัดและพลังงาน