รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-06-12โรคผิวหนังที่มาพร้อมฤดูฝน
2019-06-07วิธีจัดการภาวะเมื่อยล้า หมดไฟ
2019-06-05สัมภาษณ์โครงการเยาวชนเยือนถิ่นมาตุภูมิประจำปี 2562
2019-05-31เด็กเป็นหอบหืดมากขึ้นเพราะมลพิษทางอากาศ / สังคมไร้เงินสด ดีอย่างไร
2019-05-24สังคมก้มหน้า กับภัยสุขภาพที่ควรระวัง
2019-05-22ความหมายของวัฒนธรรมไทย
2019-05-17โครงการ Work & Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย
2019-05-1512 ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับ
2019-05-1012 เรื่องควรรู้ช่วยให้นักศึกษาฝึกงานประสบความสำเร็จ / 7 เทคนิคที่อาจทำให้เราไปฝึกงานในต่างประเทศ