รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-12-07อาณาจักรยานมายาในผืนป่ากัวเตมาลา/ รู้จักอาณาจักรมาชูปิกชู
2018-12-06วิทยาศาสตร์แห่ง Binge Watching
2018-12-04วันสิ่งแวดล้อมไทย
2018-12-03Rooftop ดีอย่างไร/ แนะนำสถานที่ดาดฟ้าบรรยากาศดี
2018-11-30อาหารเช้าชาวยุคกลาง/ 9 เรื่องไม่ธรรมดาของแอปเปิ้ล
2018-11-29วันดินโลก 2561
2018-11-28พระบำบัดสรรพโรค
2018-11-27คนทำงาน 3 Generation/ การทำงานของคนแต่ละGEN
2018-11-26นิสัยของคน 8 GEN คุณอยู่กลุ่มไหนกัน ?