รับฟังรายการสด
ฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีตฟังเพลงเก่า เล่าย้อนอดีต
13:30-14:00 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-08-29จุดประกายฝัน 6 อาชีพในสวนสัตว์ มีอะไรบ้าง
2018-08-28ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ แอร์โฮสเตส + สจ๊วต
2018-08-2710 แลนมาร์คน่าเที่ยว ประเทศอาเซียน / ของฝากห้ามพลาดในแต่ละชาติอาเซียน
2018-08-24-การเดินทางของพริกสู่สยามประเทศ -พีคในพีค คำฝรั่งแบบไทยๆ
2018-08-22นักวิทยาศาสตร์ไทยที่มีผลงานอันโดดเด่น แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ
2018-08-216 นิสัยที่สร้างได้ด้วยตัวเอง
2018-08-20โรคร่าเริง/ การนอนหลับให้มีคุณภาพ
2018-08-17-จากอสูรทะเลสู่หมึกยัดไส้ -พีคในพีค คำฝรั่งแบบไทยๆ (ตอนที่ 1)
2018-08-16Smartphone syndrome/ office life