รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2019-12-0410 สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้ จากฟิลิป คอตเลอร์ บิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่
2019-11-29ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับสไตล์การทำงานในอนาคต ตอนที่ 1
2019-11-27เมื่ออนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน สมองรับมือกับความสั่นคลอนของชีวิตอย่างไร
2019-11-2210 อันดับแหล่งเรียนรู้ยอดนิยมของไทย ตอนที่ 3
2019-11-20Lifelong Learning สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกยุคใหม่ (ตอนที่ 2)
2019-11-1510 อันดับแหล่งเรียนรู้ยอดกนิยมของไทย ตอนที่ 2
2019-11-13Lifelong Learning สู่การขับเคลื่อนเสรษฐกิจในโลกยุคใหม่ ตอนที่ 1
2019-11-08ลอยกระทงรักษ์โลก
2019-11-06The Winner Effect การทำลายสถิติครั้งที่หนึ่ง นำไปสู่ชัยชนะครั้งที่ร้อย