รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-03-28ครูอาสาในต่างแดน/ คำไทยที่ใช้ผิดบ่อย "คะ", "ค่ะ", "นะคะ" / คำในภาษาไทยที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน
2017-03-27ทูลถวายเข็มนักเรียนเก่าดีเด่นแด่พระองค์ภา สมาคมนักเรียนเก่าราชินี/ มหาวิทยาลัยไทยติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในเอเชีย
2017-03-24สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลการประกวดเรียงความระดับเยาวชนเกี่ยวกับ SEP for SDG
2017-03-2211 กิจกรรมสร้างลูกให้ฉลาดช่วงปิดเทอม
2017-03-21โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 / เด็กอดอยาก
2017-03-20สุดยอดนักสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิก และโมชั่นกราฟิก วิจัยแปลงร่าง 2
2017-03-17SQIP พลิกมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาไทย/ ของกินตกพื้น 5 วินาที กินได้จริงหรือ ดำเนินรายการโดยคุณบุญยรัตน์ แสงทอง
2017-03-16การศึกษาในยุค Thailand 4.0 ดำเนินรายการโดยคุณกนกพรรณ ลิ้มเจริญ
2017-03-1537 มรดกโลก เที่ยวกันทั่วอาเซียน ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเบญจวรรณ เรือนทอง