รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-05-29วันวิสาขบูชา 2561
2018-05-28เปิดแนวคิดครู ผู้ให้นกัเรียนได้ที่ 1 ทั้งชั้น/ 5 นิสัยที่จะช่วยพัฒนาเราให้เก่งมากขึ้น
2018-05-25ผ้าโบราณในราชสำนักสยาม ตอนที่ 2
2018-05-24น้องแชมป์ เด็กเก่งภาษาอังกฤษ พาลุยงานพาร์ทไทม์/ ก้าวข้ามปัจจัย 4
2018-05-23คลินิกแก้หนี้
2018-05-2210 ผลไม้ดับกระหายคลายร้อน/ 6 ประโยชน์จากเปลือกแตงโมสีขาว
2018-05-21ไขความลับ ฝึกงานอย่างไรให้ได้ความรู้แบบเต็มที่
2018-05-18ผ้าโบราณในราชสำนักสยาม ตอนที่ 1
2018-05-1712 วิธีประหยัดพลังงานอย่างชาญฉลาด ลดภาวะโลกร้อน/ Cashless Society สังคมไร้เงินสด