รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-05-22ความหมายของวัฒนธรรมไทย
2019-05-17โครงการ Work & Holiday Visa ไทย-ออสเตรเลีย
2019-05-1512 ที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ไปเช้า-เย็นกลับ
2019-05-1012 เรื่องควรรู้ช่วยให้นักศึกษาฝึกงานประสบความสำเร็จ / 7 เทคนิคที่อาจทำให้เราไปฝึกงานในต่างประเทศ
2019-05-08สถานที่เที่ยวย่านยะเนะเซ็นแบบญี่ปุ่นสมัยก่อน / ศาลเจ้าเมจิ ย่านฮาราจูกุ
2019-05-01สารพัดวิธีคลายร้อน
2019-04-264 เหตุผลที่นักศึกษาควรฝึกงานก่อนทำงานจริง
2019-04-24อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย
2019-04-19หลอด...สิ้นโลก / 8 หลอดดูดน้ำ ทางเลือกใหม่ เพื่อคนใส่ใจสิ่งแวดล้อม