รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-11-30อาหารเช้าชาวยุคกลาง/ 9 เรื่องไม่ธรรมดาของแอปเปิ้ล
2018-11-29วันดินโลก 2561
2018-11-28พระบำบัดสรรพโรค
2018-11-27คนทำงาน 3 Generation/ การทำงานของคนแต่ละGEN
2018-11-26นิสัยของคน 8 GEN คุณอยู่กลุ่มไหนกัน ?
2018-11-23ผลวิจัย UNESCO กับประสบการณ์การถูกแกล้งของเยาวชนเกือบ 1 ใน 3 ของโลก
2018-11-22สัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลตุรกี
2018-11-21สืบสานประเพณี "ลอยกระทรง" กับหลากหลายกิจกรรม
2018-11-20มารยาทในการใช้กรุ๊ปไลน์ทำงานเพื่อสื่อสารกันอย่างมีความสุข/ 7 เทคนิคการพูดจูงใจ