รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-03-22ข้าวขัดสีอันตรายต่อสุขภาพ/ สวมชุดไทยเที่ยวเมืองเก่า
2018-03-21สถานที่ท่องเที่ยวต้อนรับปิดเทอม
2018-03-20คนสมัยก่อนเรียนวิชาอะไรกันบ้าง ย้อนประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยา
2018-03-19 10 สาขาน่าเรียนด้าน IT ที่เรียนจบมาแล้วเงินเดือนดี
2018-03-16โลกทัศน์ของชาวสยามกับความคิดทางเวลา ตอนที่ 2
2018-03-15โรคมือเท้าโรค/ โรคอ้วน โรคปอดฝุ่นหินจากการทำงาน
2018-03-14โครงการไทยนิยมยั่งยืน/ 14 มีนาคม วันหยุดเขื่อนโลก
2018-03-1310 อันดับ เมืองที่ดีที่สุดสำหรับนักศึกษาไทย ที่ต้องการไเรียนต่อต่างประเทศ
2018-03-1210 อันดับภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุด แต่เรียนจบแล้วเงินดีแน่นอน