รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-07-02ถ้าอยากให้วัยรุ่น Strong นี่คือ 7 สิ่งที่วัยรุ่นอยากได้จากผู้ใหญ่
2018-06-29การหายไปของถ้วยรางวัลฟุตบอล ปี 1966
2018-06-28นมวัว VS นมพืช แบบไหนได้ประโยชน์มากกว่า/ 6 วิธีควรรู้ก่อนสำรวจถ้ำ
2018-06-26ที่มาของวันสุนทรภู่ มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ /วันสุนทรภู่ 26 มิถุนายนของทุกปี
2018-06-2513 คำถามคาใจเกี่ยวกับมะนาว
2018-06-22ไก่อยู่บ้านและค่ครัวมาตั้งแต่ปางไหน
2018-06-21รูปแบบการนอน/ เดินตามรอยเท้า พ่อแม่ ดีกับเด็กจริงๆ หรือไม่
2018-06-20ปัญหาเด็กติดเกมส์ซึ่งเป็นอาการทางจิต
2018-06-1925 สิ่งที่บอกว่าคุณกำลังประสบความสำเร็จในชีวิต