รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-05-31โรคมือเท้าปากรู้ทันไม่อันตราย
2017-05-30เครื่องบินดีเลย์มีสาเหตุจากอะไร/ 10 ขั้นตอนขึ้นเครื่องบินครั้งแรก
2017-05-29บริติชแอร์เวย์สระบบคอมล่ม/ สิทธิผู้โดยสาร เรียกร้องได้หากถูกยกเลิกเที่ยวบิน
2017-05-26คนดีกับอัตลักษณ์ทางสังคม ตอนที่ 2/ สาะารณรัฐเท็กซัส ตอนที่ 1
2017-05-25วิธีลดความเครียดให้แก่เด็ก
2017-05-245 วิธีเลี้ยงลูกที่พ่อแม่ควรทำ ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในชีวิต
2017-05-239 คำสอนของพ่อ สร้างแรงบันดาลใจ/ งานพิเศษสำหรับคนวัยเรียน
2017-05-22สีของพาสปอร์ต มีความหมายอย่างไร/ การดูแลดวงตา
2017-05-19วันวิสาขบูชาสำคัญอย่างไร/ คนดีกับอัตลักษณ์ทางศีลธรรม ตอนที่ 1