รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-12-22วันเหมายัน/วันไหว้ขนมบัวลอย/ดอกสาบเสือ(1)
2017-12-21นิยามแห่งความสุขที่ไม่มีวันหมด
2017-12-2040 ทริคเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัด
2017-12-197 วิธีเรียนรู้ของเด็ก / 9 บทเรียนนอกตำราที่ครูสามารถส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
2017-12-18ห้องสมุด / ห้องสมุดเสียงแห่งแรกของไทย
2017-12-15ความเป็นมาของหมากรุกไทย (2) / การจากไปของนิตยสารไทย
2017-12-14ถูกและดีระดับมิชลิน!!!!!! หวนคืนวันวานสัญลักษณ์ความอร่อย
2017-12-1310 ประเทศจุดหมายปลายทางที่ต้องไปค้นหาในปี 2018
2017-12-12วิ่งอย่างไรไม่บาดเจ็บและไม่ทำร้ายสุขภาพ