รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-12-25เหตุผลที่ภาระหมดไฟมักมาในช่วงปลายปี
2019-12-208 ข้อควรระวังเมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตอนที่ 2
2019-12-18เครื่องต้นแบบ PM Cleaner แก้ปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5
2019-12-138 ข้อควรรู้เมื่อจัดการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ตอนที่ 1
2019-12-11วันสิทธิมนุษยชนโลก
2019-12-06ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่ กับสไตล์การทำงานในอนาคต ตอนที่ 2
2019-12-0410 สิ่งที่นักการตลาดแห่งอนาคตต้องรู้ จากฟิลิป คอตเลอร์ บิดาแห่งการตลาดสมัยใหม่
2019-11-29ทำความเข้าใจคนรุ่นใหม่กับสไตล์การทำงานในอนาคต ตอนที่ 1
2019-11-27เมื่ออนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอน สมองรับมือกับความสั่นคลอนของชีวิตอย่างไร