รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-11-23ผลวิจัย UNESCO กับประสบการณ์การถูกแกล้งของเยาวชนเกือบ 1 ใน 3 ของโลก
2018-11-22สัมภาษณ์นักเรียนทุนรัฐบาลตุรกี
2018-11-21สืบสานประเพณี "ลอยกระทรง" กับหลากหลายกิจกรรม
2018-11-20มารยาทในการใช้กรุ๊ปไลน์ทำงานเพื่อสื่อสารกันอย่างมีความสุข/ 7 เทคนิคการพูดจูงใจ
2018-11-19อาชีพสำหรับลูกเจน Z ไม่ใช่เรื่องง่าย
2018-11-16จากสุราษฎร์ธานีถึงนครศรีธรรมราช กับ ปวศ.ที่ไม่ธรรมดา/ คำว่าชาในหลากหลายภาษา
2018-11-14สถานที่ท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพสามารถไปเช้า-เย็นกลับได้ ตอนที่ 2
2018-11-13อาการ FOBO กลัวพลาดโอกาสที่ดีกว่า
2018-11-129 เทคนิคการพูดหน้ากล้อง ในที่สาธารณะ