รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-01-15ปัญหาฝุ่นละอองทางอากาศในต่างแดน/ 5 แอฟพลิเคชั่นตรวจสภาพอากาศสุดเป๊ะ
2019-01-14การพยากรณ์อากาศ
2019-01-10วิทยาศาสตร์แห่งการฟังเพลง/ 5 คำแนะนำเพิ่มความสุข ปี 2019 ชองนักเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม
2019-01-08เปิดรายชื่อร้านอาหารไทยได้ดาวมิชลิน/ การพักผ่อนสำคัญกับร่างกายอย่างไร
2019-01-07เทรน อาหาร 2019
2019-01-04- ฤดูหนาวมืดเร็วกว่าฤดูอื่น - อาหารเช้าขอชาวกรีก / โรมัน
2019-01-03เด็กเก่งต้องอบรมได้ พร้อมเรียนรู้ 1
2019-01-02ฝุ่น PM 2.5 ภันร้ายทำลายสุขภาพ / วิธีเติมพลังหลังวันหยุดยาว
2019-01-01ส.ค.ส. พระราชทาน 2562