รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-09-11Italian Renaissance / นิทรรศการที่ไม่ควรพลาดตลอดเดือน กันยายน 2562
2019-09-06อาหารเช้านั้น สำคัญกับทุกคนอย่างไร / อาหารเช้าของชาวแอฟริกัน
2019-09-04วิธีขจัดความวิตกกังวล
2019-08-28วิทยาศาสตร์แห่งความเกียจคร้าน : อะไรทำให้เราเกียจคร้าน
2019-08-2310 ประโยชน์ของไข่ต้ม / 5 สิ่งประดิษฐ์ที่ได้มาจากความบังเอิญ
2019-08-09ตำราเรียนที่ดีคือการ"เรียนรู้นอกบ้าน" / สถานที่เที่ยวที่ลูกอยากพาแม่ไป
2019-08-07สุขภาพกับผู้สูงอายุ
2019-08-02วันสตรีไทย 1 สิงหาคม
2019-07-31สัมภาษณ์นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Internship Program