รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-05-05ไฮน์ริช ชลีมานน์ : ผู้ขุดค้นเมืองทรอย (ตอนแรก)
2017-05-04ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์โลก
2017-05-0310 ดอยสูงในประเทศไทย
2017-05-02American of School ชิงทุน 3 ล้าน และถ้วยพระเทพฯ/ ข้อดีของการเรียนภาษาต่างประเทศ
2017-05-01
2017-04-28นัต : พลังศรัทธาของมวลชน
2017-04-27Happy Dolls Project/ การให้สร้างความสุข
2017-04-26วันสถาปนากาชาดไทย 26 เม.ย. 60
2017-04-2510 อันดับภาษาที่นักเรียนไทยควรเรียนรู้เอาไว้