รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2017-11-24วิทยาศาสตร์แห่งความเศร้าก็มีประโยชน์
2017-11-23ข้อคิดทางการเงินสำหรับคนรุ่นใหม่
2017-11-2210 เรื่องที่คนเข้าใจผิดก่อนออกไปช้อปช่วยชาติ
2017-11-216 โครงการพระราชดำริ สุขแบบพอเพียง/ 5 นมจากโครงการพระราชดำริ พระบิดาแห่งโคนมไทย
2017-11-209 เรื่องน่ารู้ พระเมรุมาศในหลวงรัชกาลที่ 9
2017-11-17พระมหากษัตริย์กับการพิพิธภัณฑ์/ Pomodoro Technique กฎการเคลียร์งาน 25 นาทีจบ
2017-11-16ธรรมเนียมตะวันตกในพระราชพิธีพระบรมศพกษัตริย์สยาม (3)
2017-11-15เคล็ดลับ รู้ก่อนเริ่มวิ่ง/ อัพเดทโครงการก้าวคคนละก้าว
2017-11-14การเข้าชมพระเมรุมาศที่เหมาะสมและขอความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ