รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-10-12ฝนหลวงหยดแรกแกล้งดิน (ตอนที่ 1)
2018-10-10แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเสริมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กช่วงปิดเทอม
2018-10-09เทคนิคเด็ด สู่การเป็นนักวิ่งอาชีพ / 6 ข้อผิดพลาดของมือใหม่หัดวิ่ง
2018-10-08สายสามัญ VS สายอาชีพ / 6 สาขาวิชายอดฮิตที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี สำหรับเด็กจบ ปวช.
2018-10-05-ซูดาน ประเทศที่มีพีระมิดมากที่สุดในโลก - รวมสำนวนภาษาอังกฤษ
2018-10-04ครบรอบ 10 ปี วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์
2018-10-03วันสารทไทย 2561 วันสารทเดือนสิบ
2018-10-02อาชีวะไทย ปรับตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 / 5 ข้อดีของการเรียนอาชีวศึกษา
2018-10-017 ข้อเท็จจริงของคนที่มโนเก่งจนเป็นโรค / โรคแพนิค สาเหตุกับอาการและการดูแลตัวเอง