รายการธิดารัตน์ จีรุพันธ์


บุญยรัตน์ แสงทอง


อาภร ชาลือชัย


เบญจวรรณ เรือนทอง


กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ ธิดารัตน์ จีรุพันธ์, บุญยรัตน์ แสงทอง, อาภร ชาลือชัย, เบญจวรรณ เรือนทอง, กนกพรรณ ลิ้มเจริญ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2018-08-09วิตามินรวมอาจไม่ดีอย่างที่คิด / ผู้หญิงบ้างาน เสี่ยงเป็นโรคเบาหวาน ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
2018-08-07ไอเดียของขวัญวันแม่ ปี 2561
2018-08-06วันแม่ของประเทศต่างๆทั่วโลก / วันแม่ในประเทศอาเซียน
2018-08-03คิปู ภาษาปมเชือกแห่งจักรวรรดิอินคา / คำอังกฤษออกเสียงอย่างไทย
2018-08-02สัมภาษณ์ผู้ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ 2560
2018-08-01ศิลปะแห่งการงดเหล้าเข้าพรรษา
2018-07-31รางวัลแห่งความสำเร็จกับภารกิจช่วยเหลือทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง จ.เชียงราย
2018-07-30ไหว้พระนอน 10 วัด ทำบุญเสริมมงคล วัดเก่าแก่โบราณ
2018-07-27- เครื่องสำอางดึกดำบรรพ์ในอียิปต์โบราณ - สุภาษิตภาษาอังกฤษเพื่อการกินบุฟเฟต์