รายการรัชกร มะยุรา


จิดาภา ปราสาททอง


พรรษา บุณยะกลัมพ


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ รัชกร มะยุรา, จิดาภา ปราสาททอง, พรรษา บุณยะกลัมพ, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2019-07-19เคล็ดลับการสร้างความสุขให้แก่ชีวิต / 5 ลักษณะของการเป็นผู้ให้ที่ดี
2019-07-17โครงการเผยแพร่กีฬามวยไทยในโครเอเชีย ฮังการี เช็ก และ เยอรมัน
2019-07-12อาเซียนลด-เลิกนำเข้าขยะจากต่างประเทศ / การคัดแยกขยะเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณ
2019-07-10เสริชข้อมูลให้ได้สถานที่ท่องเที่ยวถูกใจ
2019-07-05ความหมายของธงชาติอาเซียน
2019-07-03สัมภาษณ์นักศึกษาโครงการ MFA Internship Programme ปี 2562 ของกระทรวงการต่างประเทศ
2019-06-28ส่องนโยบายในการจัดการและลดพลาสติกของต่างชาติ
2019-06-26เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
2019-06-21ทำความรู้จักกับโรคติดเกมส์