รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2019-03-25ทิศทางของ AI ในปี 2019
2019-03-22พริกไทยกับเส้นทางการค้าในยุโรป ตอนจบ / กำเนิดรถไฟสายอีสานกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ตอนที่ 1
2019-03-21ลดการกลั่นแกล้งบนโลก Internet / สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ภาคเหนือ / รายงานคุณภาพอากาศโลก
2019-03-20ก่อนจะเป็นรถด่วนอันตราย / รถไฟในแฮร์รี่ พอตเตอร์ และสมภูมิในสก๊อตแลนด์
2019-03-19"ปักจิตปักใจ" สินค้าโดยคนตาบอด กับโอกาสในการสร้างอาชีพ
2019-03-189 พิพิธภัณฑ์เปิดใหม่ทั่วโกล ปี 2019
2019-03-155 หนังสือหายากที่หอสมุดแห่งชาติ / พริกไทยกับเส้นทางการค้าในยุโรป
2019-03-14การกินนมให้ถูกวิธี / น้ำตาลกินแค่ไหนไม่เสียสุขภาพ
2019-03-13วันช้างไทย / ไวรัล โมโม่ ชาเลนจ์