รายการ


ดาวดวงน้อย

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่เน้นผู้ฟังกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กและเยาวชน ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้เยาวชนได้รับสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ นอกเหนือจากความรู้ในชั้นเรียน รวมทั้งได้รับควาเพลิดเพลิน ซึ่งเป็นรายการที่เยาวชนในต่างประเทศ อาทิ จากลาวให้ความสนใจมาก

วัน หัวข้อ
2020-01-30โลกร้อนอาจทำให้เราโง่ลง
2020-01-29สัมภาษณ์นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2020-01-2810 ต้นไม้ฟอกอาหาร ช่วยดูดซับสารพิษ
2020-01-24ส่งเสริมการอ่านด้วยแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต"
2020-01-23เมื่อไอดอลเด็กๆ มาจาก Youtube
2020-01-22Dare to Dream เมื่อลิเวอร์พูลดึงเวลา กล้าท้าฝัน
2020-01-2110 วิธีออมเงินแบบฉบับเร่งรัดทำไดจริง
2020-01-17ความเชื่อและเคล็ดลับของแต่ละประเทศที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
2020-01-16เทรนอาหารและเครื่องดื่มปี 2020