รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2021-08-02Covid Updates: Number rising in Thailand/ Lockdown and curfew extended
2021-07-26Covid Updates: More infections in Thailand
2021-06-21Covid Updates: New clusters/ Korea to ease social distancing
2021-06-07NationWide jabs begin/Covid Updates in ASEAN
2021-05-31Covid Updates around the World
2021-05-17Covid-19 in Thailand/Leicester wins FA Cup
2021-05-03Thailand Covid Updates/ World News
2021-03-29Covid-19 Updates
2021-03-15Covid updates