รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2019-03-11Krabi naga Fest 2019 / ASEAN Food Fest 2019
2019-02-25Spacial Inteview
2019-02-1824th TITF / Jackfruit / Seed Film Wrap
2019-02-11Top New Year Spot for Chinese / Thai Silk in Spain
2019-02-04Icon Siam : New Water Attraction/ Top World's Sweet Corn
2019-01-28King Power Won Best Duty Free 2018/ The Great Chinese New Year 2019
2019-01-21Mastercard GDCI 2018/ Thailand Tourism Festival 2019
2019-01-14Thailand won 1st prize at Snow Sculpture Contest 2019
2019-01-07App for New Year Celebrations/ Tham Luang update