รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2019-09-23Movies This Week / World News Updates
2019-09-16News Update / World News
2019-09-02Storm update / Thailand updates
2019-08-19TAT in india
2019-08-12Mother's Day / Tech update
2019-08-0552nd AMM/PMC / News Updates
2019-07-22Free MRT Ride / Khao San Road
2019-07-08The Lion King / SACICT Fair 2019
2019-06-17Propak Asia 2019