รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2020-03-09Covid-19
2020-03-02COVID-19
2020-02-24Oscars winners/ News updates
2020-02-10OSCARS 2020
2020-02-03Corona Virus 2019
2020-01-13CCA Awards / News update
2020-01-06The Golden Globes 2020
2019-12-30New Year Around the World
2019-12-23Special interview with Delegation from Karachi