รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2019-06-10Hua Hin - Chiang Mai Top 10 For Retirees Thailand Post to Upgrade Services
2019-06-03TAT joins hands with Alipay
2019-05-27Thailand Cultural Music Festival 2019
2019-05-06Bangkok Top Destination
2019-04-22Cultural Roadshow in kuwait , UAE , Bahrain / 8th Flowers Fest in Rayong
2019-04-0847th National Book Fair / Thai Film Fest in Indonesia
2019-04-01Special Interview : Director of HKETO
2019-03-25Tribhum / Before Songkran
2019-03-18Thailand's First Wildlife overpass