รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2020-05-18How to Cope with COVID-19
2020-05-11ทำอย่างไรไม่ให้เครียดช่วง COVID-19
2020-05-04COVID-19 in thailand
2020-04-27COVID-19 Updates
2020-04-20COVID-19 Around the Worlds
2020-04-13COVID-19 Updates / More ideas for Work From Home
2020-03-23COVID-19 Updates
2020-03-16Special interview with Cindy Sirinya Bishop