รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2018-12-31-Praying to Usher the New Year -EU Union Film Festival 2018
2018-12-24- Chrismas Light BKK - PLT to launch E-Driving License
2018-12-171000 bath wan an award
2018-12-1050 World's Best Desserts/ Miss Universe 2018/Thai F 1 Race in 64 years
2018-11-26ASEAN Logo 2019/ PM to visit Germany
2018-11-19APEC Summit Ends/ Madam Secretary
2018-11-12Abhisit remain Democrat Party Leader
2018-11-05- Leicester City President Funeral - Malaysia PM Visited Thailand
2018-10-22Wild Boars in USA / VP Panama visits Thailand