รับฟังรายการสด
ทันโลกกีฬาทันโลกกีฬา
22:00-22:30 น.

รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2018-10-08Wat Sai Bell
2018-10-01-Indonesia Quake updates -DMK incident
2018-09-10UN Climale Change Conference / Feast Far Wild Bears
2018-09-03PM ease restriction political parties / Asian games 2018 updates
2018-08-27Asian Game 2018
2018-08-20The Passing of Mr.Kofi Annan/7th Thai Youth Initiative against Drugs 2018
2018-08-13Special Interview with MFA's Scholarship Winner
2018-08-06Special Interview with guest from sri lanka
2018-07-30- World updates - Moo Pa updates