รายการสิริสาข์ ประชุมญาติ

News & Views

โดยคุณ สิริสาข์ ประชุมญาติ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2020-12-28COVID New Year
2020-12-21Updates Covid cases
2020-11-302 more infections in Thailand
2020-11-23Thailand No Longer Top Destination for China
2020-11-16Special Interview with Ms. Tori Rogers, Founder of ebony expats
2020-11-02Blue Moon
2020-10-19iPhone 12
2020-10-05New Zealand Bushfire
2020-09-21Thailand prepares for another outbreak