รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2013-02-04ASEAN PSI/ SEA OVERVIEW/ US - ASEAN relations ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-01-28BKK Governor's Race/ Tourism and 90-day visa exemption for GCC nationals/ Situation in Egypt and Brazil ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-21Bangkok, our city/ Tablets in Saudi Arabia ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-14Global Action/ NYTimes46 places to go in 2013/ Thailand Minmum Wage ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-072013 Trends/ ASEAN Connectivity ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2012-12-3131th Dec 2012/ Natural Disasters/ Cyber Disasters ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์