รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

 

นำเสนอรายงานข่าวต่างประเทศที่สำคัญ โดยดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

วัน หัวข้อ
2019-12-16Special interview with Ms. Passara Chanchotisatien, teenage genius.
2019-12-09Things to do in bangkok during the christmas season
2019-12-02News Update & Updates from Thailand
2019-11-18Special Interview with Students from International College for Sustainability
2019-11-11Loy Kratong / ASEAN Summit / News Update
2019-11-04Ministry updates / Movies updates
2019-10-14Movies Experience in Thailand
2019-10-07Movies Updates / News Updates
2019-09-30Special Interview with Junior Diplomats from CLM