รายการภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ

หน้าต่างโลกกว้าง

โดยคุณ ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข่าวสารและความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย เช่น ประเด็นความมั่นคง การดำเนินงานขององค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งการดำเนินนโยบายต่างประเทศของกระทรวงฯ/ การสัมภาษณ์ข้าราชการ/ ผู้ทรงคุณวุฒิและแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ

วัน หัวข้อ
2022-05-2727/05/2565
2022-05-2020/05/2565
2022-05-0606/05/2565
2022-05-0404/05/2565
2022-04-27อุตสาหกรรมโทรคมนาคม: ธุรกิจสื่อสารที่ต้องเรียนรู้ปรับตัว
2022-04-20นวัตกรรมสิ่งทอสีเขียวในอียู
2022-04-13ภูมิคุ้มกันเชิงสังคมของวัคซีนโควิด ๑๙
2022-04-06๗ สิ่งน่าลองแบ่งเวลาทําเพื่อฟื้นฟูสมองและจิตใจก่อนนอน
2022-03-18สปป.ลาว กับการพัฒนาแบบก้าวกระโดดจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่