รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-01-14Global Action/ NYTimes46 places to go in 2013/ Thailand Minmum Wage ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-01-072013 Trends/ ASEAN Connectivity ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2012-12-3131th Dec 2012/ Natural Disasters/ Cyber Disasters ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์