รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2013-12-30What happened in 2013?/ Nuts as a weight loss Aid ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-12-16Climate Change/ Memories of Nelson Mandela/ Change of Economic Growth Forecast ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-11-25Thai-Kosovo Diplomatic Relation/ Prince Mahidol Award 2013 ดำเนินรายการโดยคุณกองลาภ ทินกร ณ อยุธยา
2013-11-18Deep South ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-10-28Chiang Mai MICE / Thai engineers ASEAN ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-10-21UNTOC / Thailand Policy Rate 2.50 ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-10-14Chinese PM Official Visit to Thailand/ Global inequality ดำเนินรายการโดยคุณนวิน จิราพันธุ์
2013-10-07ASEAN - China ดำเนินรายการโดยคุณมานากรณ์ เมฆประยูรทอง
2013-09-23Kenya standoff/ Phone on planes ดำเนินรายการโดยคุฯนวิน จิราพันธุ์