รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-04-0847th National Book Fair / Thai Film Fest in Indonesia
2019-04-01Special Interview : Director of HKETO
2019-03-25Tribhum / Before Songkran
2019-03-18Thailand's First Wildlife overpass
2019-03-11Krabi naga Fest 2019 / ASEAN Food Fest 2019
2019-02-25Spacial Inteview
2019-02-1824th TITF / Jackfruit / Seed Film Wrap
2019-02-11Top New Year Spot for Chinese / Thai Silk in Spain
2019-02-04Icon Siam : New Water Attraction/ Top World's Sweet Corn