รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-07-22Free MRT Ride / Khao San Road
2019-07-08The Lion King / SACICT Fair 2019
2019-06-17Propak Asia 2019
2019-06-10Hua Hin - Chiang Mai Top 10 For Retirees Thailand Posdt to Upgrade Services
2019-06-03TAT joins hands w/Alipay
2019-05-27Thailand Cultural Music Fes 2019
2019-05-06Bangkok Top Destination
2019-04-22Cultural Roadshow in kuwait , UAE , Bahrain / 8th Flowers Fest in Rayong
2019-04-0847th National Book Fair / Thai Film Fest in Indonesia