รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2019-09-30Spacial Interview with Junier Diplomat from CLM
2019-09-23Movies This Week / World News Updates
2019-09-16News Update / World News
2019-09-02Storm update / Thailand updates
2019-08-19TAT in india
2019-08-12Mother's Day / Tech update
2019-08-05-52nd AMM/PMC -News Updates
2019-07-22Free MRT Ride / Khao San Road
2019-07-08The Lion King / SACICT Fair 2019