รายการวีนัส อัศวภูมิ

News & Views

โดยคุณ วีนัส อัศวภูมิ

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2018-08-20The Passing of Mr.Kofi Annan/7th Thai Youth Initiative against Drugs 2018
2018-08-13Special Interview with MFA's Scholarship Winner
2018-08-06Special Interview with guest from sri lanka
2018-07-30- World updates - Moo Pa updates
2018-07-23- Wild Boars Return Home
2018-07-16Tham Luang Cave Rescur World Cup 2018
2018-07-09- Mupa Team Rescue Mission - World Cup 2018
2018-07-02Exclusive with 2018 Participants
2018-06-25Exclusive interview with IOEP from Singapore