รายการ


News & Views

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits


เป็นรายการที่นำเสนอทัศนะต่อสถานการณ์ในไทยและต่างประเทศ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอ

วัน หัวข้อ
2020-02-10OSCARS 2020
2020-02-03Corona Virus 2019
2020-01-13CCA Awards / News update
2020-01-06The Golden Globes 2020
2019-12-30New Year Around the World
2019-12-23Special interview with Delegation from Karachi
2019-12-16Special interview with Ms. Passara Chanchotisatien, teenage genius.
2019-12-09Things to do in bangkok during the christmas season
2019-12-02News Update & Updates from Thailand