รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-08-10สัมภาษณ์นักเรียนค่ายฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ
2018-08-03สัมภาษณ์คุณครูค่ายฟื้นฝืนป่า รักษาต้นน้ำ 2
2018-07-27สัมภาษณ์คุณครูค่ายฟื้นผืนป่า รักษาต้นน้ำ 1
2018-07-20สัมภาษณ์คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง 2
2018-07-13สัมภาษณ์คณะยุวทูตความดีเยือนมณฑลกวางตุ้ง 1
2018-07-06สัมภาษณ์นักการทูตรุ่นใหม่ คุณ สรัญญู และ คุณเกล็ดดาว
2018-06-29เรียนรู้ศาสตร์พระราชาน้อมนำสู่การปฏิบัติ
2018-06-22ความดีที่หนูทำ ตามคำพ่อสอน
2018-06-15ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล