รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-06-17เปิดโลกกว้าง กับ เยาวชนคนดีจากประเศเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน
2016-06-10บอกกล่าวเล่าเรื่อง กับ เยาวชนคนดีจากเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2016-06-03แบ่งปันเรื่องราว กับ เยาวชนคนดีจากเมียนมา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2016-05-27แบ่งปันเรื่องราว กับ เยาวชนคนดีจากเมียนมา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงษ์ประเสริฐ
2016-05-20สานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV
2016-05-13ยุวทูตความดีสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้าน
2016-04-22ท่องโลกกว้างกับยุวทูตความดี 4
2016-04-15บทบาทของกระทรวงต่างประเทศ กับ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย