รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-07-15ท่องโลกกว้างกับยุวทูตความดี ตอนที่ 5 : แอฟริกา กับตะวันออกกลาง
2016-07-08ยุวทูตความดีร่วมกับนักเรียนโรงเรียน ตชด. เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ จังหวัดสกลนคร
2016-07-01ยุวทูตความดีสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ตอนที่ 1
2016-06-24เปิดโลกกว้าง กับ เยาวชนคนดีจากประเทศเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน
2016-06-17เปิดโลกกว้าง กับ เยาวชนคนดีจากประเศเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน
2016-06-10บอกกล่าวเล่าเรื่อง กับ เยาวชนคนดีจากเวียดนาม ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2016-06-03แบ่งปันเรื่องราว กับ เยาวชนคนดีจากเมียนมา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2016-05-27แบ่งปันเรื่องราว กับ เยาวชนคนดีจากเมียนมา ตอนที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณเชาวนี ตังวงษ์ประเสริฐ
2016-05-20สานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรีกับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV