รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-04-06สัมภาษณ์นักเรียนแนะนำจังหวัดที่ 2
2018-03-30สัมภาษณ์นักเรียนแนะนำจังหวัด1
2018-03-16ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตอนที่ 2
2018-03-09สืบสานวิถีไทย เรียนรู้ศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน
2018-03-02ฝึกจิตธรรมะ สร้างสรรค์ วิชาชีพ ตามวิถีพอเพียง
2018-02-23ค่ายอบรมรักษ์โลก รักแผ่นดิน
2018-02-16ยุวทูตความดีเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ 130 ปี ไทย - ญี่ปุ่น ตอนที่ 2
2018-02-09ยุวทูตความดีเชื่อมโยงสายสัมพันธ์ 130 ปี ไทย-ญี่ปุ่น
2018-02-02ตุรกี : ดินแดนสองทวีป