รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-02-17สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ พระสังฆราชองค์ที่ 20
2017-02-10รู้จักผู้คน และ ระบบการศึกษาของเยาวชนในแคนาดา และสหรัฐอเมริกา กับ ผอ.สุภา โปร่งธุระ
2017-02-03ยุวทูตความดีกับงานสถาปนา 50 ปี อาเซียน
2017-01-27ยุวทูตความดีก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กับ อธิบดีกรมอาเซียน
2017-01-20ทัศนะผู้บริหาร : ความเท่าทันและความเท่าเทียมของยุวทูตความดี
2017-01-13จิตอาสาของเด็กไทย ไม่แพ้ใครในสังคมโลก กับ อธิบดีกรมสารนิเทศ
2017-01-06เริ่มศักราชใหม่ ด้วยปณิธานความดีของมวลเหล่ายุวทูตฯ กับ ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี
2016-12-309 มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ
2016-12-23พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้