รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-02-05เรียบริมฝั่งโขง กับยุวทูตความดีที่จังหวัดนครพนม
2016-01-29ชวนกันมาเที่ยวตลาดความความดีที่ จังหวัดสกลนคร
2016-01-22รอบรู้-รอบโลก ด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์กับยุวทูตฯ ที่จังหวัดขอนแก่น
2016-01-15นักเรียนอินเดียสานสัมพันธ์กับยุวทูตความดี
2016-01-08เสริมสร้างสามัคคีในกลุ่มภาคีเครือข่ายที่จังหวัดเลย
2016-01-01สัมภาษณ์ รมว.กต. 1 ปี 7 เดือนยุวทูตความดี
2015-12-25ยุวทูตความดีพาเรียนรู้คุณธรรม 6 ประการจากพระบรมราโชวาท
2015-12-18ร้อยเรียงเรื่องราวด้วยการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าอยู่หัวของฉันและในหลวงของหนู (1)
2015-12-11ยุวทูตความดีภาคกลางและภาคเหนือรวมใจถวายพระพรในวันพ่อแห่งชาติ