รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-04-21เจ้าฟ้านักการศึกษา
2017-04-14เปิดประตูความคิดก้าวใกล้ชิดเมียนมา
2017-04-07ธ ทรงเป็นทูตสันถวไมตรีในการเจริญความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
2017-03-31ดำเนินรายการโดยคุณจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
2017-03-24สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
2017-03-17มูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
2017-03-10ศึกษาต่อในญี่ปุ่นต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไร
2017-03-03วิธีฝึก 8 อย่าง จะได้ไม่ทุกข์
2017-02-24ครูคือผู้สร้างคนดี คนดีคือผู้รู้คุณคน