รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-04-22ท่องโลกกว้างกับยุวทูตความดี 4
2016-04-15บทบาทของกระทรวงต่างประเทศ กับ การพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไทย
2016-04-08ท่องโลกกว้าง กับ ยุวทูตความดี 3
2016-04-01ท่องโลกกว้าง กับ ยุวทูตความดี ตอนที่ 2
2016-03-25ท่องโลกกว้าง กับ ยุวทูตความดี ตอนที่ 1
2016-03-18รอบรู้ รอบโลก
2016-03-11ยุวทูตความดีไทย สานสัมพันธ์ไทย-จีน
2016-03-04 ยุวทูตความดี รับมอบทุนการศึกษาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
2016-02-26เรียนรู้การเป็นคนดี มีน้ำใจ กับ ยุวทูตฯ ที่จังหวัดนครราชสีมา