รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-07-14โครงการรณรงค์เพื่อส่งเสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2560
2017-07-07ยุวทูตออนแอร์
2017-06-30ทำไมเด็กเวียดนามจึงเก่ง
2017-06-23สิ่งที่เรียนรู้จากการเป็นยุวทูตความดี
2017-06-16สืบสานปณิธานพ่อ เสริมสร้างเยาวชนให้เป็นคนดี
2017-06-02ตระหนักรู้ ตระหนักคิด เดินตามเศรษฐกิจพอเพียง
2017-05-26การพัฒนาโครงการในโรงเรียนให้เพียงพอ
2017-05-19ยุวทูตออนแอร์
2017-05-12การเพิ่มพูนศักยภาพของครูสอนภาษาอังกฤษมีแนวทางอย่างไร