รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2015-11-20เติมพลังความรู้ให้ยุวทูตฯ ที่โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2015-11-13เพิ่มพูนพลังคุณธรรมให้ยุวทูตฯ ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
2015-11-06รวมพลังตั้งปฏิธานความดี ที่จังหวัดน่าน
2015-10-30ชวนกันกด Like & Share กับยุวทูตเมืองสองแคว
2015-10-23นิทรรศการเคลื่อนที่ : เมืองความดีที่โรงเรียนสฤษดิเดช (2)
2015-10-16โครงการรณรงค์ฯ ในภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี (1)
2015-10-02การรณรงค์เพื่อสร้างเสริมคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูตฯ ปี 2558
2015-08-28ยุวทูตความดีเยือนอินเดีย , สัมภาษณ์ตัวแทนยุวทูต(2) ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค
2015-08-21ยุวทูตความดี เยือนอินเดีย : สัมภาษณ์ตัวแทนยุวทูต 1 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน และคุณนรีกานต์ ศรีชัยนาค