รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2016-08-19สื่อสารจากใจถึงใจ
2016-08-12เกาหลีที่อยากรู้จัก ตอนที่ 2
2016-08-05เกาหลีที่อยากรู้จัก ตอนที่ 1
2016-07-29ยุวทูตคนดี คนเก่ง จากจังหวัดยะลา
2016-07-22ท่องโลกกว้างกับยุวทูตความดี ตอนที่ 6 : เอเชียใต้
2016-07-15ท่องโลกกว้างกับยุวทูตความดี ตอนที่ 5 : แอฟริกา กับตะวันออกกลาง
2016-07-08ยุวทูตความดีร่วมกับนักเรียนโรงเรียน ตชด. เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ จังหวัดสกลนคร
2016-07-01ยุวทูตความดีสานสัมพันธ์กับเยาวชนประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม CLMV ตอนที่ 1
2016-06-24เปิดโลกกว้าง กับ เยาวชนคนดีจากประเทศเพื่อนบ้าน ลาวและกัมพูชา ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณเอมอัชฌา สมสมาน