รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-01-27ยุวทูตความดีก้าวสู่ประชาคมอาเซียน กับ อธิบดีกรมอาเซียน
2017-01-20ทัศนะผู้บริหาร : ความเท่าทันและความเท่าเทียมของยุวทูตความดี
2017-01-13จิตอาสาของเด็กไทย ไม่แพ้ใครในสังคมโลก กับ อธิบดีกรมสารนิเทศ
2017-01-06เริ่มศักราชใหม่ ด้วยปณิธานความดีของมวลเหล่ายุวทูตฯ กับ ผอ.มูลนิธิยุวทูตความดี
2016-12-309 มรดกแห่งพระอัจฉริยภาพ
2016-12-23พระอัจฉริยภาพหาที่เปรียบมิได้
2016-12-16ผู้สร้างสายธารแห่งพระราชไมตรีกับนานประเทศ
2016-12-09แสงประทีปแห่งปัญญา
2016-12-02พ่อของแผ่นดิน