รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-10-12ร้อยเรียงเรื่อวงราว บุคคล สถานที่สำคัญใน สปป. ลาว
2018-10-05สปป. ลาว : เส้นทางสู่โลกทัศน์ที่กว้างไกล
2018-09-28เยือนประเทศต่างๆ : เวียดนาม ตอนที่ 3
2018-09-21ยุวทูตออนแอร์ เยือนประเทศต่างๆ : เวียดนาม ตอนที่ 2
2018-09-14ยุวทูตออนแอร์ เยือนประเทศต่างๆ (เวียดนาม ตอนที่ 1)
2018-09-07สัมภาษณ์นักเรียน (เยือนเมียนมา)
2018-08-31สัมภาษณ์ครู (เยือนเมียนมา)
2018-08-24คณะยุวทูตความดีเยือนเมียนมา
2018-08-17สัมภาษณ์คุณครู ค่ายศาสตร์ของพระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน