รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-03-08เชิญตามยุวทูตมารู้จัก : สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ตราด
2019-03-01เชิญตามยุวทูตมารู้จัก : ชลบุรี จันทบุรี ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ นนทบุรี
2019-02-22ยุวทูตความดี แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเยาวชนอินเดีย
2019-02-15สัมภาษณ์คุณครูเยือนอินเดีย
2019-02-08สัมภาษณ์ ผอ. โรงเรียนเยือนอินเดีย
2019-01-25สัมภาษณ์คณะยุวทูตความดีเยือนคูเวต
2019-01-18การเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางไปคูเวต
2018-12-28เหลียวหลังมองผ่านความสำเร็จในปี 2561
2018-12-21เปิดโลกกว้าง สานสัมพันธ์กับเยาวชนกัมพูชา