รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2018-12-14เปิดมุมมองใหม่ในกัมพูชา
2018-12-07ยุวทูตความดี สืบสานปณิธาน ตามคำสอนพ่อ
2018-11-30นักเรียนค่ายสร้างสรรค์วิชาชีพฯ แนะนำจังหวัด ตอนที่ 1
2018-11-23เส้นทางแห่งความรู้ สู่ภารกิจสำคัญ สานสัมพันธ์เยาวชนฟิลิปปินส์
2018-11-16เล่าเรื่องราว ความประทับใจ ในฟิลิปปินส์
2018-11-09การศึกษาฟิลิปปินส์ : เรียนรู้ อย่างก้าวล้ำ ล้วนนำสู่การปฏิบัติ
2018-11-02ยุวทูตความดี เรียนรู้อย่างก้าวล้ำ สานสัมพันธ์กับเยาวชนจีน
2018-10-26การศึกษาจีน : เสริมสร้างระเบียบวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
2018-10-19การศึกษาคู่วัฒนธรรมนำเยาวชนลาวก้าวสู่ความภาคภูมิ