รายการสุภัททา ล่าบ้านหลวง

ยุวทูต On Air

โดยคุณ สุภัททา ล่าบ้านหลวง

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter

นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบทบาทและภารกิจของมูลนิธิยุวทูตความดี และการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและกิจกรรมด้าน CSR ของกระทรวงฯ

วัน หัวข้อ
2019-08-30สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
2019-08-23สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี
2019-08-16สัมภาษณ์ ผอ./ ครู โรงเรียนสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
2019-08-09สัมภาษณ์คุณครูค่ายศาสตร์พระราชา ตอนที่ 1
2019-07-05สัมภาษณ์คุณครูค่ายภูพานฯ ตอนที่ 2
2019-06-28สัมภาษณ์ครูค่ายภาษาอังกฤษ
2019-06-21ยุวทูตความดีแนะนำจังหวัด ตอนที่ 3
2019-06-14ยุวทูตความดีแนะนำจังหวัด ตอนที่ 2
2019-06-07ตามยุงทูตความดี มารู้จัก : เชียงราย เชียงใหม่ น่าน จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว ยะลา