รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-10-27สืบสานพระราชปณิธาน "วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ"
2017-10-20พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
2017-10-13ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
2017-10-06พระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง
2017-09-29ร่วม Like & Share กับเยาวชนทูตจังหวัดสมุทรปราการ
2017-09-22เด็กดีศรีอยุธยา ดำเนินตามรอยพ่อ ด้วยวิถีพอเพียง
2017-09-15ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ที่ จังหวัดปทุมธานี
2017-09-08ก้าวสู่วิถีพอเพียง กับ เยาวชนนนทบุรี
2017-09-01รวมพลังต้นกล้าความดี ที่ จังหวัดนครปฐม