รายการยุวทูต ออนแอร์1


ยุวทูต ออนแอร์2


ยุวทูต ออนแอร์ 3


ยุวทูต ออนแอร์ 4

ยุวทูต On Air

โดยคุณ ยุวทูต ออนแอร์1, ยุวทูต ออนแอร์2, ยุวทูต ออนแอร์ 3, ยุวทูต ออนแอร์ 4

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ URL Counter 

วัน หัวข้อ
2017-11-24โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดี ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา จ.อำนาญเจริญ
2017-11-17โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีที่โรงเรียนอนุบาลชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
2017-11-10โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างต้นกล้าความดีที่โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี
2017-11-03โครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีที่โรงเรียนอนุบาลชัยนาท จ.ชัยนาท
2017-10-27สืบสานพระราชปณิธาน "วิถีพอเพียง ตามรอยพ่อ"
2017-10-20พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน
2017-10-13ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน
2017-10-06พระทรงเป็นต้นแบบพลังความพอเพียง
2017-09-29ร่วม Like & Share กับเยาวชนทูตจังหวัดสมุทรปราการ