รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-07-0110 เมนูสุดฮิตในช่วงกักตัวที่คุณต้องเคยลองสักหนึ่งเมนู
2020-06-26"อยู่บ้านช่วยชาติ" พร้อม 5 วิธีดูแลสิ่งแวดล้อมในช่วง COVID-19
2020-06-19เที่ยวแบบ New Normal ให้ปลอดภัยจาก COVID-19
2020-06-17วัตถุล้ำค่าผ่านบทสนทนาของสองปราชญ์จากสาส์นสมเด็จ ในนิทรรศการใหม่ของกรมศิลปากร
2020-06-16การดูแลสุขภาพในช่วงฤดูฝน
2020-06-128 ข้อบ่งชี้ จะรู้ได้อย่างไรว่าลูกพร้อมเข้าเรียน
2020-06-11บทบาทการสร้างเสริมสุขภาพของ สสส. (ตอนที่ 1)
2020-06-09บทบาทของนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์ทำให้ Sci-Fi เป็นเรื่องที่จับต้องได้มากขึ้น
2020-06-05ใช้วิกฤต COVID-19 สร้างโอกาสหารายได้จากสังคมดิจิทัล