รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-03-13ภัยเงียบใกล้ตัว : กระป๋องและพลาสติกใส่อาหารเสี่ยงต่อสุขภาพ
2020-03-12สำรวจความกลัวและชีวิตของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล
2020-03-11ทำความสะอาดพื้นที่และสิ่งรอบตัวให้ปลอดจาก Covid-19
2020-03-0610 ทักษะผู้นำของคนในวงการไซเบอร์ที่โลกอนาคต
2020-03-05Possitive Learning ต้นแบบการศึกษาจากประเทศฟินแลนด์
2020-03-049 จุด สธ. แจกหน้ากากอนามัย
2020-03-03การสร้างนิสัยการออมเงิน ใช้ชีวิตด้วยการทำ 10 ข้อนี้
2020-02-28เมื่อห้องสมุดเป็นจุดหมายการท่องเที่ยว
2020-02-27ความทรงจำวัยเด็กที่หล่นหาย