รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-01-084 วิธีสอนลูกใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
2021-01-07New Year's Resolution มีมาตั้งแต่ตอนไหน และทำอย่างไร ปณิธานปีใหม่จะสำเร็จ
2021-01-06มองอนาคตโลกกีฬา 2021 ท่ามกลางความท้าทายของโรคระบาด สิ่งแวดล้อม และความหลากหลาย
2021-01-05New Year's Resolution มีมาตั้งแต่ตอนไหน
2020-12-31การคาดคะเนเทรนด์บน Social Media ในปี 2021
2020-12-30เรียนรู้ความสำคัญของการจัดการพื้นที่ผ่าน "Sandbox" องค์กรในฝันจากซีรี่ย์ Start-up
2020-12-29เปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ ให้สดใสต้อนรับปี 2021
2020-12-25การเดินทางของไอคอนสกู๊ตเตอร์ที่ไม่ยอมจำนนต่อยุคสมัย
2020-12-24ประวัติเพลงคริสมาตส์