รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-06-04ทำไมคนเรามักฝันประหลาดในช่วงวิกฤต
2020-06-03เชียร์ขอบสนามไม่ได้ไม่เป็นไร ให้ Remote Cheerer ช่วยส่งพลังเชียร์
2020-05-26New Normal วิถีชีวิตใหม่หลังวิกฤต COVID-19
2020-05-206 บทเรียนคลายล็อคดาวน์จากทั่วโลก
2020-05-196 วิธีป้องกัน COVID-19 ออกจากชีวิต
2020-05-15เมื่อการกลับบ้าน ทำให้ COVID-19 ระบาดอีกครั้งในหลายประเทศ
2020-05-14ทำความเข้าใจระเบียบการไว้ทรงผมของนักเรียนไทย
2020-05-13เราควรดูแลผู้สูงอายุอย่างไรในช่วง COVID-19
2020-05-12เมื่อโรคระบาดคือัวช่วยในการลดความเหลื่อมล้ำทางรายได้