รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-02-26ชาติพันธุ์ "มูเซอ" รุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
2020-02-25ครัวเรือนสามรุ่นดีต่อครัวเรือนอย่างไร
2020-02-21วิธีคิดแบบ Critical Thinking หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
2020-02-20การใช้กีฬาเพื่อป้องกันและเยียวยาเยาวชน
2020-02-19ผลวิจัยไวรัส Covid-19
2020-02-18กินอาหารแบบใหม่ไม่แก่ไม่อ้วน
2020-02-14องค์ความรู้ห้องสมุดยุคใหม่ของสหราชอาณาจักร
2020-02-13"เพราะเรื่องกินคือเรื่องใหญ่" สำรวจพฤติกรรมผู้บริโภคปี 2020
2020-02-12รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวเปิดประชุม ASEAN-EU ครั้งที่ 2