รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-11-20ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย ตอนที่ 2
2020-11-19ฟักทองยักษ์ ตัดต่อพันธุกรรม ตอนที่ 1
2020-11-176 วิธีลัด เพิ่มพลังสมองก่อนสาย
2020-11-13ศาสนาพุทธในทวีปเอเชีย ตอนที่ 1
2020-11-12ครั้งแรกในประวัติศาสตร์นิวซีแลนด์ หญิงชาวเมารีเป็น รมว.ต่างประเทศ
2020-11-11มนุษย์ออฟฟิศพักจากงานไปใช้ชีวิตได้อย่างใจอยาก
2020-11-10การทำงานถึงยุคที่ AI หรือหุ่นยนต์ เข้ามามีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์
2020-11-069 สายพันธ์ชาวไทย
2020-11-05บทบาทนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ในภาพยนตร์แนว Sci-Fi