รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-02-119 วิธีเปลี่ยนตัวเองให้คิดบวก
2020-02-07หากสื่อสิ่งพิมพ์ถึงจุดอวสาน บรรณารักษ์ ควรทำอย่างไร
2020-02-06The Ecological Choice ทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
2020-02-05สัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการฝึกอบรมและปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
2020-02-04วิธีการดูแลสุขภาพของตัวเองและคนที่คุณรัก
2020-01-31หากสื่อสิ่งพิมพ์ถึงจุดอวสาน บรรณารักษ์ควรทำอย่างไร
2020-01-30โลกร้อนอาจทำให้เราโง่ลง
2020-01-29สัมภาษณ์นักศึกษา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2020-01-2810 ต้นไม้ฟอกอาหาร ช่วยดูดซับสารพิษ