รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-01-24ส่งเสริมการอ่านด้วยแนวคิด "ห้องสมุดมีชีวิต"
2020-01-23เมื่อไอดอลเด็กๆ มาจาก Youtube
2020-01-22Dare to Dream เมื่อลิเวอร์พูลดึงเวลา กล้าท้าฝัน
2020-01-2110 วิธีออมเงินแบบฉบับเร่งรัดทำไดจริง
2020-01-17ความเชื่อและเคล็ดลับของแต่ละประเทศที่ทำให้ประสบความสำเร็จ
2020-01-16เทรนอาหารและเครื่องดื่มปี 2020
2020-01-15สำรวจย่านวัฒนธรรมรอบเกาะรัตนโกสินทร์
2020-01-14ไวน์มะพร้าวอันตรายถึงชีวิต
2020-01-10วันเด็กแห่งชาติ 10 เด็กไทยคนเก่ง ในปี 2019