รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-07-30สำรวจวิวัฒนาการของผู้นำในธรรมชาติ
2020-07-23จริยธรรมเกี่ยวกับการทดลองในสัตว์
2020-07-2230 ปีแห่งการเฝ้ารอ
2020-07-21มองโรคซึมเศร้าในมุมใหม่
2020-07-16การปรับตัวของแบรนด์ในยุค New Normal
2020-07-14เมื่อ COVID-19 คือตัวเร่งพฤติกรรมจ่ายเงิน
2020-07-09Green New Normal การฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจแบบยั่งยืนที่ไม่กระทบสิ่งแวดล้อม
2020-07-07ฝ่าวิกฤต COVID-19 สู่ชีวิตใหม่
2020-07-02สังคมสูงวัยยุคหลัง COVID-19