รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2020-12-09พูดคุยกับน้องๆตัวแทนนักเรียน โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร
2020-12-088 วัฒนธรรมต้องห้ามของเกาหลีที่คนไทยยังไม่รู้
2020-12-04ศาสนาพุทธในทวีปอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้
2020-12-02สูตรเร่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตจาก TK park
2020-12-01วันดินโลก วันสำคัญเพื่อการรณรงค์เกี่ยวกับดิน
2020-11-27ศาสนาพุทธในทวีปยุโรป
2020-11-26ฟักทองยักษ์ การตัดต่อพันธุกรรม ตอนที่ 2
2020-11-25พูดคุยกับตัวแทนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธ กับการศึกษาดูงาน ณ กรมสารนิเทศ กต.
2020-11-247 วิธีการช่วยให้คุณ เที่ยวเอง ได้อย่างปลอดภัย