รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-01-278 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19
2021-01-26เมื่องานที่เรารักหมดไฟ มาพร้อมกับความสุขในใจที่ลดลง
2021-01-22เมื่อพลาสติกย้อนกลับมาในห่วงโซ่อาหาร
2021-01-21Liquid Learning : เทรนด์การศึกษาแห่งอนาคต
2021-01-20เยาวชนคนเก่งจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์
2021-01-19โกรธจนเก็ยสีหน้าไม่อยู่ ต้องวางตัวยังไง
2021-01-14อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต
2021-01-13การค้าการลงทุนที่ไทยต้องจับตาในปี 2021
2021-01-1210 ทักษะใหม่ ที่เด็กไทยควรมีติดตัว เพื่อการอยู่รอดในอนาคต