รายการจิดาภา ปราสาททอง


ภัทรสุดา วโรพัฒน์


อาภร ทิมมานพ


ปริญญา อนันตการ

ดาวดวงน้อย

โดยคุณ จิดาภา ปราสาททอง, ภัทรสุดา วโรพัฒน์, อาภร ทิมมานพ, ปริญญา อนันตการ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

นำเสนอข้อมูลข่าวสารและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน โดยบางครั้งเชิญตัวแทนเยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ เช่น เยาวชนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นักเรียนแลกเปลี่ยน

วัน หัวข้อ
2021-03-02Toxic people คืออะไร เราจะรับมือกับนประเภทนี้อย่างไร
2021-02-26ไทม์ไลน์รองเท้ากีฬา จากยุคที่ต้องอาศัยเชือกผูกสู่นวัตกรรม hand-free
2021-02-24ชื่นแช่ม รามราชภักดี ผู้พยายามยกระดับแม่บ้านแม่เรือนหลังปปฏิวัติ 2475
2021-02-23Social Media Detox วางมือถือลง แล้วหันมาคุยกัน
2021-02-19แอลิซ มุนโระ นักเขียนผู้เกษียนอาชีพที่รัก
2021-02-18เทรนด์การทำงานปี 2021 จาก Harvard Business Review
2021-02-17The end of the storm เพราะเราไม่เคยออกวิ่งอย่างเดียวดาย
2021-02-16ทำอย่างไร เมื่อต้องอยู่ใกล้คนเป็นพิษ
2021-02-12Digital Detox