รับฟังรายการสด
ดาวดวงน้อยดาวดวงน้อย
19:00-19:30 น.

รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-03-20RCEP ตอนที่ 3
2018-03-08RCEP ตอนที่ 2
2018-03-06RCEP ตอนที่ 1
2018-02-20ASEAN Variety ตอนที่ 2
2018-02-13ASEAN Variety
2018-02-08เมียนมา...ยังไง ตอน 2
2018-02-06กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-02-01เมียนมา...ยังไง ตอน 1
2018-01-30กิจกรรมกรมอาเซียน