รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2019-04-25พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน ตอนที่ 2
2019-04-23ข่าวสารอาเซียน
2019-04-11พิพิธภัณฑ์ในอาเซียน
2019-04-02ข่าวสารอาเซียน
2019-03-19การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน
2019-03-14ข่าวสารอาเซียน
2019-03-07เจาะลึกการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล
2019-03-05ข่าวสารอาเซียน
2019-02-28ปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน 2562