รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-08-21ตอบคำถาม ASEAN
2018-08-16แนะนำหนังสือ 50 ปี ของไทย
2018-08-14เก็บตก ASEAN DAY 2018
2018-08-07ตีโจทย์ การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน
2018-07-26
2018-07-23
2018-07-19ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
2018-07-17การเตรียมความพร้อม สู่การเป็นประธานอาเซียนของไทย
2018-07-05ตราสัญลักษณ์การเป็นประธานอาเซียน ASEAN 2019 LOGO Competition