รายการ



จิระ สุทธิวิไลรัตน์

เราคืออาเซียน

โดยคุณ จิระ สุทธิวิไลรัตน์

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอาเซียนและพัฒนาการของประชาคมอาเซียนในทุกมิติ

วัน หัวข้อ
2018-12-20การเป็นประธานอาเซียนของไทย ปี 2562
2018-12-18การประกวดเรียงความไทยได้ประโยชน์อะไรจากการเป็นประธานอาเซียน
2018-12-06ข่าวสารอาเซียน
2018-11-29การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33
2018-11-20ข่าวสารอาเซียน
2018-11-08การป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติอาเซียน
2018-11-06ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน - ประเทศบรูไนฯ
2018-11-01ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียน : ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
2018-10-23อัพเดทข่าวสารธุรกิจในอาเซียน