รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2016-11-24ASEAN Community vision 2025 กับ UN 2030 Agenda for Sustainable ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-22รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-17รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศกัมพูชา ครั้งที่ 1 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-10การประชุมเพื่อหารือยุทธศาสตร์อาเซียนในวาระการประชุม ออท. สกญ. ปี 2559 ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-08ความท้าทายของประชาคมอาเซียนและประเด็นสำคัญในฐานะประธานอาเซียนปี 2562 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-03มารู้จักกับกรมอาเซียน ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-11-01รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน สิงคโปร์ ตอนที่ 2 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-10-27รู้จักประเทศสมาชิกอาเซียน-ประเทศสิงคโปร์ ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ
2016-10-20การประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียน-สหภาพยุโรป ครั้งที่ 21 ดำเนินรายการโดยคุณณัฐอร ลิมปิชาติ