รายการสุวิทย์ มังคละ

เราคืออาเซียน

โดยคุณ สุวิทย์ มังคละ

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2017-08-31ความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป
2017-08-24กีฬาซีเกมส์
2017-08-22อาหารและของหวานประจำประเทศอาเซียน
2017-08-17การท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงในอาเซียน
2017-08-15การท่องเที่ยวอาเซียน/ ค่าเงินบาทกับประเทศ ASEAN
2017-08-10โอกาสในการลงทุน/ การค้าในรัฐฉาน
2017-08-0850 ปี อาเซียน
2017-08-03การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและตลาด e-commerce ในอาเซียน
2017-08-01ARCH Project/ ตลาด e-commerce /อาเซียน