รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-03-08RCEP ตอนที่ 2
2018-03-06RCEP ตอนที่ 1
2018-02-20ASEAN Variety ตอนที่ 2
2018-02-13ASEAN Variety
2018-02-08เมียนมา...ยังไง ตอน 2
2018-02-06กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-02-01เมียนมา...ยังไง ตอน 1
2018-01-30กิจกรรมกรมอาเซียน
2018-01-25India - ASEAN Youth Award Singapore's Chairmanship