รายการ


เราคืออาเซียน

 

                              จำนวนผู้รับฟังรายการ good hits

เป็นรายการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจใน การให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

วัน หัวข้อ
2018-09-27รู้จักกับ AICHR กลไกด้านสิทธิมนุษยชนของอาเซียน
2018-09-25กิจกรรมอาเซียนของไทย ในต่างประเทศ
2018-09-20ท่องเที่ยวไปกับอาเซียน
2018-09-18โคตรงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับสื่อฯรูปแบบใหม่ จากประเทศอาเซียน
2018-09-04สตรีและเด็กในอาเซียน
2018-08-21ตอบคำถาม ASEAN
2018-08-16แนะนำหนังสือ 50 ปี ของไทย
2018-08-14เก็บตก ASEAN DAY 2018
2018-08-07ตีโจทย์ การประกวดตราสัญลักษณ์สำหรับการเป็นประธานอาเซียน